Deze website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan we ervan uit dat je akkoord bent.
Akkoord

Disclaimer


De website www.yabal-shop.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van sommige (hyper)links, zijn eigendom van Y’abal Handicrafts Nederland, gevestigd te Nijmegen. Sommige (hyper) links leiden naar websites buiten het domein van Y’abal Handicrafs Nederland en dienen uitsluitend ter extra informatie van de bezoeker. Y’abal Handicrafts Nederland kan niet instaan en is niet aansprakelijk voor de inhoud of het functioneren van deze websites, noch voor de producten, diensten of informatie die daarop worden aangeboden. 

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan tbv commerciële doeleinden openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Y’abal Handicrafts Nederland. Voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig – maar het wordt wel zeer op prijs gesteld indien hier bij Y’abal Handicrafts Nederland melding van gemaakt wordt. Y’abal Handicrafts Nederland kan niet aansprakelijk gehouden worden voor informatie of berichten die door gebruikers verder verspreid worden.

Y’abal Handicrafts Nederland stelt met grote zorg en aandacht de informatie op deze website samen. Toch kan het voorkomen dat informatie gebrekkig of onjuist is. Indien zo, wordt het op prijs gesteld wanneer hiervan melding wordt gemaakt. 

Y’abal Handicrafts Nederland behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf wijzigingen op de website door te voeren. 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.